Školení a vzdělávání

Nabízíme následující školení:


Úvod do GDPR

půldenní kurz je svým zaměřením vhodný i pro ty z vás, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku se zpracováváním nebo uchováváním osobních údajů. Školení je zaměřeno na klíčové povinnosti a implementaci GDPR.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů – "DPO" ve firmě

Na některé subjekty se vztahuje povinnost zřídit k datu účinnosti GDPR novou funkci tzv. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). Ten bude odpovídat za dodržování evropského nařízení ve vaší organizaci.

Školení je zaměřeno na klíčové povinnosti a implementaci GDPR.

Rozsah: 2 dny


GDPR - Praktická implementace

Detailně se budeme na míru věnovat vašim procesům ve firmě a zaměříme se na dílčí procesy, které si sami s naší pomocí vytvoříte a už odnesete s sebou. Přineste si požadované informace o vaší o společnosti, notebook a společně s našimi lektory si sami připravíte praktickou implementaci GDPR .


Základy šifrovacích technologií a jejich implementace

Cílem je obeznámení se se základními vztahy pro správné nasazení technologií využívající kryptografii.  Jednou stranou mince je vhodná volba komunikačních protokolů či architektury, ale uvedená snaha může vyjít snadno naprázdno. Nevhodnou volbou metod se oslabí zabezpečení. Zároveň je snahou uvedeného školení vhodně připravit techniky i na požadavky, kladené zákonem o kybernetické bezpečnosti.  

Rozsah: 2 dny


Ochrana soukromí, základy IT bezpečnosti pro manažery a majitele společností

Účastníci školení se jednoduchým způsobem dozvědí, jak účinně chránit jakékoliv citlivé informace v oblasti svého byznysu vůči třetím stranám a to využitím kompletního šifrování svých zařízení (PC, smartphone, tablet), tak komunikací (šifrované emaily, chat, či hlas).

Školení je určené pro všechny manažery a majitele společností, kterým skutečně záleží na ochraně svého digitálního soukromí.