Audit ochrany osobních údajů - GDPR

Audit již zavedených GDPR změn a opatření

Určitě jste se setkali s tím, že na trhu je mnoho "certifikovaných" firem, které Vám nabízejí kompletní zpracování GDPR za několik set korun, případně vzory dokumentace, které jsou stejné pro všechny firmy.

Dejte si zkontrolovat, zda je vaše dokumentace v souladu s GDPR, abyste se v budoucnu vyhnuli nepříjemnostem. Zhodnocení existence a vhodnosti dokumentace zavedených procesů zpracování osobních údajů a porovnání s požadavky GDPR.


Co je GDPR Audit?

Zhodnocení existence a vhodnosti dokumentace zavedených procesů zpracování osobních údajů a porovnání s požadavky GDPR.         Audit je prováděn nezávislým auditorem, jehož cílem je detailní ověření prosazování požadavků GDPR v činnostech provozovatele.

Co je cílem auditu?
Analýza současného stavu ochrany osobních údajů .
Ověření souladu dokumentace procesů a postupů zpracování osobních údajů s GDPR nařízením .
Doporučení na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s GDP.

Komu je určen?
Je určen pro malé, středně velké a velké společnosti, které si chtějí prověřit soulad s GDPR nezávislým auditním pohledem .
Společnostem, které chtějí mít přehled a doporučení k systému na ochranu osobních údajů podle GDPR .

Co je výstupem auditu?
Výstupem auditu je auditní zpráva, která obsahuje stručnou charakteristiku prostředí s ohledem na skutečnosti zpracování osobních údajů podle GDPR, detailní popis identifikovaných zjištění a doporučení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Popis služby
GDPR audit je konzultační služba, která sestává ze shromáždění informací, rozhovorech s odpovědným zaměstnancem společnosti, který je odpovědný za ochranu osobních údajů a kontrole dokumentace GDPR. Poskytuje zhodnocení dokumentace zavedených procesů zpracování osobních údajů a následně kontroluje nebo doporučuje vhodná technická opatření pro soulad s GDPR.

Cena za audit GDPR: 5 800  Kč bez DPH

Konzultace u vás ve firmě / organizaci. Kdekoliv v České republice.


Objednavka Audit již zavedených GDPR změn a opatření.