Audit kybernetické bezpečnosti

Principy auditu kybernetické bezpečnosti jsou založeny na využívání standardních postupů a nástrojů, zavedených v příslušných normách a zkoumání shody s požadavky prováděcích předpisů zákona 181/2014 Sb. – o kybernetické bezpečnosti.


Naše společnost nabízí provedení auditu kybernetické bezpečnosti v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti certifikovanými Lead auditory bezpečnosti informací v rozsahu:

- vypracování projektu v souladu se zákonem
- školení zaměstnanců

- penetrační testování
- posouzení zranitelnosti informačních systémů
- řešení pro proces řízení bezpečnostních incidentů

- řešení pro proces řízení bezpečnostních incidentů
- poradenské služby v oblasti kybernetické bezpečnosti

Ověření zavedených organizačních opatření
Ověření zavedených technických opatření
Ověření bezpečnostní dokumentace

Zpracování protokolu z provedeného auditu kybernetické bezpečnosti, definování jednotlivých zjištění a pomoc při definování návrhu jejich řešení.

Mám zájem o službu Audit kybernetické bezpečnosti