ISO9001

Zavedení normy ISO 9001


Pokud se vaše organizace rozhodne pro implementaci ISO 9001,  rádi Vám pomůžeme s vypracováním kompletní dokumentace.

Zajistíme Vám všechny potřebné činnosti spojené se získáním certifikátu řízení kvality výroby a služeb dle ISO 9001.

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém řízení kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek: zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém řízení kvality (SMK) a neustále jej zlepšovat.

Co přináší zavedení SMK v organizaci: 

  • zvýšení konkurenceschopnosti , 
  • zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností ,
  • zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnanců , 
  • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy v EU , 
  • stabilizaci dosahované úrovně kvality v čase i sortimentu poskytovaných produktů , 
  • snadněji zapracování a zapojení nových pracovníků k plnění cílů společnosti řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů , 
  • vytvoření základu pro další zlepšování kvality a tím úspěch v konkurenčním boji , 
  • vzájemně výhodné obchodní vztahy. 

Naši kvalifikovaný poradci zajistí vypracování všech dokumentů  potřebných pro certifikaci ISO / IEC 9001. Naše společnost přebírá odpovědnost za dokumenty při certifikaci systému.

Proč my:
Nabízíme nezávislý postoj a přístup třetí strany pomocí našeho kvalifikovaného personálu. Díky zkušenostem jsme schopni navrhnout optimální řešení řízení informační bezpečnosti a osvědčené postupy. Ty budou kopírovat konkrétní aktiva a rizika vaší organizace. Celý systém jsme vám schopen zavést na klíč.

Mám zájem o službu implementace ISO 9001