IT Služby

Při návrhu našeho řešení se díváme nejen na vaše potřeby, ale také na vaši schopnost růst a zlepšovat se. Ze zkušenosti víme, že IT zařízení a IT systémy jsou opravdu důležitými nástroji k dosahování Vašich cílů.


Služby na koncových zařízeních:

Zajistíme kompletní správu, všech vašich koncových zařízení tak, aby fungovaly správně a bezchybně (péčí o hardware - o jeho správnou funkčnost, operační systém a aplikační úroveň, končí na úrovni bezpečnosti koncového zařízení. A to z pohledu ztráty a rozbití zařízení, nebo z pohledu ztráty a zašifrování dat) .

Služby nad serverovými systémy :

O serverových systémech se říká, že jsou srdcem každé společnosti a proto je třeba se o něj pravidelně starat (monitoringem předcházíme nežádoucím stavům, které mohou mít za následek dočasnou nedostupnost serverového prostředí) .


Služby nad síťovými systémy:
Péče o počítačovou síť považujeme za klíčový moment informačních technologií a to již či na její fyzické nebo logické vrstvě (Pomocí námi používaných nástrojů a systémů víme poměrně rychle a přesně určit, co se v síti děje, identifikovat slabá místa ale i rizika jednotlivých uživatelů).