Služby


Společnost Axitera s.r.o. poskytuje širokou škálu služeb pro audit, posouzení nebo ověření stavu zabezpečení vašich IT systémů.


Služby, které Vám nabízíme.

Audit, hodnocení, ověřování

Data privacy & GDPR

 • Služby ochrany osobních údajů, GDPR
 • Posouzení/analýza souladu zpracování osobních údajů s GDPR
 • Audit poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru podle eIDAS
 • Posouzení řízení bezpečnosti informací podle normy ISO 27001
 • Audit již zavedených GDPR změn a opatření
 • IT & Kyber. bezpečnost

  • Audit kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a v souladu s příslušnými vyhláškami.

  • Posouzení/analýza souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti

  • Obecné/podrobné posouzení prostředí IT

  • Hodnocení implementace IS/ICT

  • Posouzení shody s PCI-DSS pro zpracovatele karet


  Zavedení GDPR a kybernetické bezpečnosti

  Společnost Axitera vám pomůže implementovat požadavky a standardy v oblasti bezpečnosti IT systémů.

 • Provádění požadavků podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
 • Provádění požadavků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 • GDPR paušály
 • Zavedení systému řízení bezpečnosti informací ISMS podle mezinárodních norem skupiny ISO/IEC 27000. / Implementace ISMS ISO 27001 (ISO 27002).
 • Implementace řízení IT služeb podle mezinárodních rámců dobré praxe ITIL / ITSM / ISO 20000-1.
 • Zavedení systému řízení ochrany osobních údajů (PIMS) podle normy ISO/IEC 27701.
 • Zavedení systému řízení kontinuity provozu podle BCMS / ISO 22301.
 • Implementace bezpečnostních nástrojů a podpora při jejich zavádění.

 • Outsourcing specialistů

  V případě nedostatku interních lidských zdrojů ve vaší organizaci vám nabízíme outsourcing bezpečnostních specialistů. Poskytujeme vyškolené a certifikované odborníky pro následující pozice:


  ISO normy

  Společnost Axitera vám pomůže implementovat požadavky s dokumentaci.

  • ISO 9001 certifikát kvality
  • ISO 14001 certifikát enviromentu

  • ISO 20000
  • ISO 27001
  • ISO 37001


  Školení a workshopy

  Nabízíme školení a semináře v oblasti řízení služeb IT, řízení kontinuity a ochrany osobních údajů. Školení a semináře vám můžeme přizpůsobit na míru a mohou se konat přímo u vás.


  Konzultace a poradenství

  Máte nějaké otázky? Využijte možnosti konzultovat a radit v různých oblastech řízení bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti. Nabízíme poradenství v následujících oblastech:

  • příprava bezpečnostní dokumentace
  • klasifikace informací a kategorizace informačních systémů
  • řízení a analýza rizik
  • analýza dopadu na podnikání


  IT management, HW & SW řešení