SMS

Zavedení normy ISO / IEC 20000-1


ISO/IEC 20000 je standardem systémů managementu služeb (SMS), který specifikuje požadavky na poskytovatele IT služeb pro plánování, navrhování, implementování, provozování, monitorování, kontrolu, udržování a zlepšování SMS. Zavedením a certifikací ISO/IEC 20000 organizace potvrzuje, že je schopna neustále zlepšovat dodávky svých IT služeb.

Přínos systému spočívá v tom, že přesně specifikuje služby, které jsou zákazníkům poskytovány, včetně jejich parametrů specifikujících rozsah a parametry poskytované služby – SLA (Service Level Agreement), a zavede procesy, které předchází vzniku problémů, které se mohou při poskytování služby vyskytnout.

Přínosy systému managementu služeb pro organizaci

 • Zvýšená spokojenost zákazníků díky kvalitě poskytovaných služeb
 • Snížený počet incidentů a zlepšení řízení incidentů
 • Lepší pochopení odpovědnosti a obchodních cílů
 • Schopnost řídit a chránit organizaci, majetek, zúčastněné strany a management
 • Zlepšená spolehlivosti organizace
 • Zlepšená doba odezvy s minimálním přerušením IT služeb
 • Dosažení finančních úspor efektivním řízením nákladů
 • Zajištění trvalého zlepšování

Přínosy systému managementu služeb pro Vaše zákazníky

 • Dodávka IT služeb včas
 • Méně zranitelností a incidentů
 • Zvýšená důvěryhodnost