Automated Detection and Response

Systém automatizované detekce a reakce (ADR) na moderní kybernetické hrozby.

Efektivní vyšetřování a analýza bezpečnostních událostí

Přínosy ADR

Automatizovaná detekce a reakce na kybernetické hrozby

Snížení závislosti na bezpečnostních odbornících

Hluboká vizibilita do sítě i na koncové body

Prevence, detekce, vyhledání, reakce kybernetických incidentu

100%

Produkty k řešení

Další služby

Instalace

Když investujete do nové technologie, chcete přirozeně využít její plný potenciál a zajistit, abyste co nejlépe využili všechny její funkce a výhody. Instalace výrobků jsou důležitým prvkem správného fungování všech produktů, které nabízíme. Instalace lze provést podle vašich požadavků nebo je přizpůsobit vašim možnostem.

Školení

Školení zahrnuje informace o instalaci a zapojení produktů, o možnostech jednotlivých funkcí produktů a praktické ukázky práce s produkty. Zajistíme bezproblémovou integraci technologie do vašich stávajících prostor a budeme úzce spolupracovat s vaším IT týmem, aby se i on seznámil s novými systémy.