Audit GDPR

IMPLEMENTACE | PORADENSTVÍ | DPO | GDPR ANALÝZA | AUDIT GDPR

AUDIT již zavedených opatření GDPR.

Co je to Audit GDPR?

Posouzení existence a přiměřenosti dokumentace zavedených procesů  zpracování osobních údajů a porovnání s požadavky GDPR.

Audit je prováděn nezávislým auditorem, jehož účelem je podrobně ověřit prosazování požadavků GDPR v činnosti správce.

100%

Popis služby

Audit GDPR je poradenská služba, která spočívá ve shromažďování informací, rozhovoru s odpovědnou osobou pro ochranu osobních údajů a kontrole dokumentace GDPR. Poskytuje posouzení dokumentace zavedených procesů zpracování osobních údajů a následně kontroluje nebo doporučuje vhodná technická opatření pro zajištění souladu s GDPR.

Jaký je cíl auditu?

Analýza současného stavu ochrany osobních údajů. Ověření souladu dokumentace procesů a postupů při zpracování osobních údajů s nařízením GDPR. Doporučení k odstranění zjištěných nedostatků v souladu s nařízením GDPR.

Jaký je výstup auditu?

Výstupem auditu je zpráva o auditu, která obsahuje stručnou charakteristiku prostředí s ohledem na skutečnosti týkající se zpracování osobních údajů podle GDPR, podrobný popis zjištěných nedostatků a doporučení k nápravě. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Pro koho je služba určena?

Je určena pro malé, střední a velké společnosti, které si chtějí ověřit soulad s GDPR pomocí nezávislého auditu. Pro firmy, které chtějí mít přehled a doporučení o systému ochrany osobních údajů podle GDPR.

Kdekoli v České republice. Konzultace u Vás.

Cena za Audit GDPR: 3 900 Kč bez DPH+ doprava

 

Kontaktní formulář

Axitera s.r.o.

Pražákova 1008/69
639 00 Brno – Štýřice

Kontakt