Autor info@axitera.cz

O autorovi

description

Zabezpečení vašeho podnikání

Potřeba vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti Úvod: V dnešním hyperpropojeném světě, kde technologie hrají nedílnou roli v našem osobním i profesním životě, nebyla potřeba spolehlivých postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti nikdy důležitější. Vzhledem k tomu, že kybernetické hrozby jsou stále sofistikovanější a neúprosnější, musí podniky všech velikostí upřednostňovat vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento článek vysvětluje význam vzdělávání v oblasti kybernetické...

Kamerové systémy: nové pokyny dozorových orgánů České republiky

V rámci své činnosti v oblasti ochrany osobních údajů vydávají dozorové orgány také různé metodické pokyny a doporučení, které přispívají k výkladu příslušných právních předpisů a jejich aplikaci v praxi. V minulém měsíci vydal takové pokyny Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. https://www.uoou.cz/metodika-ke-kamerovym…/d-56872

Jak provádět monitorování zaměstnanců v souladu s GDPR?

Jak legálně monitorovat zaměstnance na pracovišti? Zaměstnavatelé zpracovávají v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů celou řadu různých osobních údajů zaměstnanců pro různé účely. Někteří zaměstnavatelé zavádějí monitorovací mechanismy, přičemž mnohdy opomíjejí své povinnosti vyplývající z řady právních předpisů. Cílem tohoto článku je upozornit na základní pravidla a zásady v souvislosti se zaváděním monitorovacích mechanismů zaměstnavateli, a to nejen ve světle GDPR. Monitorování zaměstnanců...