Data Loss Prevention

Data Loss Prevention (DLP) systémy jsou určené pro kontrolu a omezení toho, jak je s daty nakládáno

Definice pravidel pro citlivá data a uplatnění zvláštních omezení

Porovnání míry shody utajovaných dokumentů s kontrolovaným dokumentem

Přínosy DLP

Zamezení úniků citlivých dat na koncových zařízeních (PC/mobil)

Monitoring toků citlivých dat

Možnost sledování i aktivního zásahu (např. blokace, šifrování,…)

Edukace uživatelů, jak s citlivými daty nakládat

Prevence proti úniku dat – zaměstnanci vědí, že jsou sledováni

Aktivní podpora dodržování předpisů

100%

Produkty k řešení

Další služby

Instalace

Když investujete do nové technologie, chcete přirozeně využít její plný potenciál a zajistit, abyste co nejlépe využili všechny její funkce a výhody. Instalace výrobků jsou důležitým prvkem správného fungování všech produktů, které nabízíme. Instalace lze provést podle vašich požadavků nebo je přizpůsobit vašim možnostem.

Školení

Školení zahrnuje informace o instalaci a zapojení produktů, o možnostech jednotlivých funkcí produktů a praktické ukázky práce s produkty. Zajistíme bezproblémovou integraci technologie do vašich stávajících prostor a budeme úzce spolupracovat s vaším IT týmem, aby se i on seznámil s novými systémy.