Identity Management

Správa životního cyklu uživatelů, management přístupů k informačním systémům, zvýšení bezpečnosti a zefektivnění některých zásadních procesů ve společnostech.

IdM umožňuje centrální přehled nad udělenými oprávněními v informačních systémech, zvyšuje bezpečnost a poskytuje snadno dostupné podklady pro audit (kdo, kdy, na základě čeho získal oprávnění).

Přínosy IdM
Automatizace autorizace – zrychlení procesů a snížení chybovosti při přidělování oprávnění

Jednotnost uživatelských práv a rolí

Minimalizace rizik

Splnění legislativních či normativních požadavků (Podpora GDPR, ZoKB, nařízení ČNB a další)

Kompletní logování a reporting – podklad pro audit

Zlepšení přístupů a služeb

Schvalovací workflow

Uživatelská samoobsluha (žádosti o role, změna/reset hesla)

100%

Produkty k řešení

Další služby

Instalace

Když investujete do nové technologie, chcete přirozeně využít její plný potenciál a zajistit, abyste co nejlépe využili všechny její funkce a výhody. Instalace výrobků jsou důležitým prvkem správného fungování všech produktů, které nabízíme. Instalace lze provést podle vašich požadavků nebo je přizpůsobit vašim možnostem.

Školení

Školení zahrnuje informace o instalaci a zapojení produktů, o možnostech jednotlivých funkcí produktů a praktické ukázky práce s produkty. Zajistíme bezproblémovou integraci technologie do vašich stávajících prostor a budeme úzce spolupracovat s vaším IT týmem, aby se i on seznámil s novými systémy.