Kamerové systémy: nové pokyny dozorových orgánů České republiky

V rámci své činnosti v oblasti ochrany osobních údajů vydávají dozorové orgány také různé metodické pokyny a doporučení, které přispívají k výkladu příslušných právních předpisů a jejich aplikaci v praxi. V minulém měsíci vydal takové pokyny Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. https://www.uoou.cz/metodika-ke-kamerovym…/d-56872

info@axitera.cz
description