Multi-Factor Authentication

Výhodou vícefaktorového ověřování (MFA) je, že poskytuje další vrstvy zabezpečení a snižuje pravděpodobnost narušení identity uživatele.

Obecně se MFA sestává z něčeho, co uživatel zná (heslo, osobní údaje), něčeho co uživatel má v držení (hardwarový token, mobilní telefon, občanský průkaz) a něčeho, co reprezentuje fyzickou identitu uživatele (otisk prstu, sken sítnice, hlas, DNA).

Přínosy MFA

Poskytuje další vrstvy zabezpečení

Snižuje pravděpodobnost narušení identity uživatele

Splňuje zákonné požadavky

Vyhovuje řešením jednotného přihlášení (SSO)

Základ pro zavedení Passwordless principu přihlašování

100%

Produkty k řešení

Další služby

Instalace

Když investujete do nové technologie, chcete přirozeně využít její plný potenciál a zajistit, abyste co nejlépe využili všechny její funkce a výhody. Instalace výrobků jsou důležitým prvkem správného fungování všech produktů, které nabízíme. Instalace lze provést podle vašich požadavků nebo je přizpůsobit vašim možnostem.

Školení

Školení zahrnuje informace o instalaci a zapojení produktů, o možnostech jednotlivých funkcí produktů a praktické ukázky práce s produkty. Zajistíme bezproblémovou integraci technologie do vašich stávajících prostor a budeme úzce spolupracovat s vaším IT týmem, aby se i on seznámil s novými systémy.