Privileged Access Management

Privileged Access Management (PAM) řeší správu a zabezpečení účtů s vysokou úrovní oprávnění. PAM na bázi politik definuje, kdo a za jakých okolností má přístup k jakým účtům a co je po silném přihlášení k nim oprávněn v rámci relací vykonávat.

Jde o kombinaci trezoru hesel, silné autentizace, řízení přístupu, monitoringu a auditu jednotlivých relací, filtrování příkazů a vynucování dodržování bezpečnostních politik, a v neposlední řadě detekci rizika na bázi kontextu (kdo, co, odkud a kam).

Přínosy PAM

Významné snížení rizik spojených se zcizením a zneužitím přihlašovacích údajů

Ochrana proti interním i externím hrozbám

Vynucení silné autentizace u všech administrátorů

Monitoring přístupu k osobním údajům a jiným citlivým informacím

Zajišťuje shodu s předpisy a zákony (např. ZoKB a GDPR) díky procesnímu řízení správy a používání privilegovaných účtů k administračním přístupům v rámci heterogenního prostředí včetně cloudu

Rozšíření IdM systému o automatizované a procesní řízení přístupových oprávnění jednotlivých administrátorů k privilegovaným účtům

100%

Produkty k řešení

Další služby

Instalace

Když investujete do nové technologie, chcete přirozeně využít její plný potenciál a zajistit, abyste co nejlépe využili všechny její funkce a výhody. Instalace výrobků jsou důležitým prvkem správného fungování všech produktů, které nabízíme. Instalace lze provést podle vašich požadavků nebo je přizpůsobit vašim možnostem.

Školení

Školení zahrnuje informace o instalaci a zapojení produktů, o možnostech jednotlivých funkcí produktů a praktické ukázky práce s produkty. Zajistíme bezproblémovou integraci technologie do vašich stávajících prostor a budeme úzce spolupracovat s vaším IT týmem, aby se i on seznámil s novými systémy.