Služby pro místní samosprávy

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA | ŠKOLY | MATEŘSKÉ ŠKOLY

Staráme se o GDPR a kybernetickou bezpečnost českých měst a obcí. Služby společnosti Axitera jsou příkladem toho, jak mohou věci fungovat lépe. Jen skutečně funkční IT a telekomunikační systémy zvyšují efektivitu práce a zjednodušují zdánlivě složité úkoly. Věříme, že na každý problém existuje řešení, a městá a obce nejsou výjimkou.

Více než 60 městám a obcím jsme pomohli splnit požadavky zákona, jejich legislativní povinnost a zároveň ochránit data, systémy a zařízení rychle, snadno a bez velkých investic. Díky našim službám splnilo tuto zákonnou povinnost velmi rychle a efektivně více než 60 měst a obcí, které se tak vyhnuly pokutám a zajistily soulad průběžně, aniž by na to musely vynakládat vlastní kapacitní prostředky.

Poskytujeme vyškolené a certifikované specialisty pro následující pozice:

Pověřenec dle GDPR – Data Protection Officer (DPO)

Podmínkou pro jmenování pověřence jsou jeho prokazatelné odborné znalosti práva a praxe v oblasti ochrany údajů. Možným řešením je outsourcing role pověřence, přičemž tento bude v souvislosti s výkonem svých úkolů mj. vázán tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právním řádem ČR.

Pověřenec může vykonávat svou činnost jak v pracovním poměru, tak na základě smlouvy o poskytování služeb, musí však být ve své činnosti nezávislý a odpovědný přímo vrcholovému vedení organizace. Správce nebo zpracovatel musí zajistit, aby byl pověřenec informován o všech činnostech organizace spojených se zpracováváním osobních údajů.

Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku.

Manažer kybernetické bezpečnosti

Práce externího manažera KB zahrnuje především poradenství, metodické vedení, školení, odborné konzultace, řešení otázek kybernetické bezpečnosti, revize a dokumentování, případně navrhování změn interních procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů zákazníka, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, licenční politiky, zvládání rizik či incidentů, atd.

Zajištujeme outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti danou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku.

Kontaktní formulář

Mám zájem o outsourcing role:*

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů.

Axitera s.r.o.

Pražákova 1008/69
639 00 Brno – Štýřice

Kontakt

Tel: 728 606 803
Email: info@axitera.cz