Security Information and Event Management

Automatické monitorování bezpečnostního prostředí podnikové sítě v reálném čase, identifikace a náprava bezpečnostních incidentů a dokumentování shody s předpisy

Shromažďují a korelují bezpečnostní i další informace v rámci celé síťové infrastruktury organizace, včetně údajů z produktů pro správu identit a přístupů či dalších systémů, zařízení a aplikací.

Přínosy ADR

Analýza dat generovaných při provozu podnikových systémů

Automatický monitoring – automatická kontrola sítě v reálném čase, která umožňuje rychlou a efektivní reakci na anomálie a hrozby

Náprava při narušení – správci IT mohou okamžitě reagovat na základě předem určených úloh, regulačních požadavků a obchodní strategie

Integrace s řízením identit – integrace řešení SIEM s produkty pro správu identit a přístupů zajišťuje úplné a automatizované bezpečnostní řešení shody s předpisy

100%

Produkty k řešení

Další služby

Instalace

Když investujete do nové technologie, chcete přirozeně využít její plný potenciál a zajistit, abyste co nejlépe využili všechny její funkce a výhody. Instalace výrobků jsou důležitým prvkem správného fungování všech produktů, které nabízíme. Instalace lze provést podle vašich požadavků nebo je přizpůsobit vašim možnostem.

Školení

Školení zahrnuje informace o instalaci a zapojení produktů, o možnostech jednotlivých funkcí produktů a praktické ukázky práce s produkty. Zajistíme bezproblémovou integraci technologie do vašich stávajících prostor a budeme úzce spolupracovat s vaším IT týmem, aby se i on seznámil s novými systémy.