Služby poradenství k bezpečnosti ICT

IMPLEMENTACE | PORADENSTVÍ

Naše bezpečnostní projekty se nejčastěji zaměřují na různé typy auditů a posouzení shody, ochranu osobních informací, strategií a plánů k zajištění kontinuity a různých typů testování bezpečnosti.

Naše řešení pro vás

100%

Strategie bezpečnosti ICT

Správně zvolená strategie bezpečnosti přináší pro organizaci možnost, účinně investovat peníze do informačního systému a současně investice ochránit. Zabezpečuje data a firemní tajemství před zneužitím. Strategie bezpečnosti ICT je dokument, který vychází z auditu bezpečnosti IS organizace a analýzy rizik. Ty nám popisují stávající stav – pokud jej chceme zlepšit, je nutné zvážit čeho chceme dosáhnout (definovat cíle). Cílem je určení hrozeb, které chceme eliminovat, protože představují vážné ohrožení. Pro správné určení cíle zpracováváme strategii bezpečnosti, která se promítá do bezpečnostních politik, metrik i plánů (a to i investičních a implementačních plánů a jejich priorit).

Řízení informační bezpečnosti (ISMS)

Zavedení ISMS je důležité pro všechny státní, veřejné i soukromé organizace usilující o účinný, jednotný a systematický přístup k ochraně dat a ICT prostředků a také zákazníkům, kteří chtějí získat certifikaci systému řízení bezpečnosti v souladu s normou ISO 27001. Přínosné je především zavedení vysokého bezpečnostního povědomí uživatelů, efektivně vynakládané prostředky na bezpečnost ICT a eliminace rizik a výskytu incidentů.

Audity bezpečnosti

Bezpečnostní audit posuzuje kompatibilitu bezpečnostního systému s implementovanou bezpečnostní politikou nebo zvolenou normou či standardem. Sleduje se dodržování požadavků norem řady ISO (např. ISO 27001), ČSN (např. ČSN TR 13335) apod. Audit je cestou, jak se ucházet o zakázky podmíněné ochranou informací či získat certifikaci o kompatibilitě s normou či standardem, který může být vyžadován ve veřejných zakázkách.

Bezpečnostní vzdělávání uživatelů

Budování bezpečnostního povědomí je nekončící proces, který musí reagovat na měnící se prostředí vlastní organizace, tak i na měnící se bezpečnostní podmínky obecně. Vybudování bezpečnostního povědomí snižuje rizika spojená s lidskou chybou, tedy s chybou uživatele. Uživatelé by měli rámcově vědět, jaké operace s jakými daty jsou přípustné podle aktuálně platných zákonů. Jaké interní procesy, požadavky těchto zákonů aplikují, jak postupovat v situacích, kdy může dojít k narušení bezpečnosti, jaké operace a chování jsou nebezpečné a zvyšují riziko porušení bezpečnosti.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Axitera s.r.o.

Pražákova 1008/69
639 00 Brno – Štýřice

Kontakt

Tel: 728 606 803
Email: info@axitera.cz