Outsourcing specialistů

Ve vaší organizaci nabízíme outsourcing bezpečnostních specialistů.

V případě nedostatku interních lidských zdrojů ve vaší organizaci nabízíme outsourcing bezpečnostních specialistů. Poskytujeme vyškolené a certifikované specialisty pro následující pozice:

Poskytujeme vyškolené a certifikované specialisty pro následující pozice:

Pověřenec dle GDPR – Data Protection Officer (DPO)

Podmínkou pro jmenování pověřence jsou jeho prokazatelné odborné znalosti práva a praxe v oblasti ochrany údajů. Možným řešením je outsourcing role pověřence, přičemž tento bude v souvislosti s výkonem svých úkolů mj. vázán tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právním řádem ČR.

Pověřenec může vykonávat svou činnost jak v pracovním poměru, tak na základě smlouvy o poskytování služeb, musí však být ve své činnosti nezávislý a odpovědný přímo vrcholovému vedení organizace. Správce nebo zpracovatel musí zajistit, aby byl pověřenec informován o všech činnostech organizace spojených se zpracováváním osobních údajů.

Více informací

Manažer kybernetické bezpečnosti

Práce externího manažera KB zahrnuje především poradenství, metodické vedení, školení, odborné konzultace, řešení otázek kybernetické bezpečnosti, revize a dokumentování, případně navrhování změn interních procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů zákazníka, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, licenční politiky, zvládání rizik či incidentů, atd.

Zajištujeme outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti danou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

 

Architekt kybernetické bezpečnosti

Architekt kybernetické bezpečnosti navrhuje bezpečnostní architektury informačních systémů, jejich jednotlivé komponenty, vzájemné vazby a dohlíží na soulad implementace architektury informačních systémů se systémem řízení bezpečnosti informací. Navrhuje případně způsoby dalšího rozvoje řízení informační bezpečnosti jako podklad pro rozhodování managementu organizace a jejich vlastníků.

Zajištujeme outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti danou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Bezpečnostní manažer

Zajišťujeme outsourcing role bezpečnostního manažera.

 

Kontaktní formulář

Mám zájem o outsourcing role:*

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů.

Axitera s.r.o.

Pražákova 1008/69
639 00 Brno – Štýřice

Kontakt

Tel: 728 606 803
Email: info@axitera.cz