Společnost Criteo dostala na základě GDPR pokutu 40 milionů EUR

Dne 15. července 2023 uložil francouzský dozorový úřad společnosti CRITEO (“ Správci“) pokutu ve výši 40 milionů EUR za několik porušení v oblasti ochrany osobních údajů.

Podle tiskové zprávy zveřejněné francouzským dozorovým úřadem působí Provozovatel v oblasti behaviorálního retargetingu, který spočívá ve sledování navigace uživatelů internetu za účelem zobrazování cílené – personalizované reklamy. Za tímto účelem správce zpracovává osobní údaje také prostřednictvím souborů cookie, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů při návštěvě/procházení určitých internetových stránek. Na základě výše uvedeného získává provozovatel přehled a následně provádí analýzu prohlížení webových stránek uživatelem za účelem zobrazení nejrelevantnějšího obsahu – reklamy. Následně v případě úspěšné nabídky provozovatel realizuje zobrazení určitého zboží a služeb v reálném čase.

Pokuta podle GDPR za vícenásobné porušení ochrany osobních údajů

  • správce neprokázal souhlas se zpracováním osobních údajů subjektů údajů prostřednictvím cookies podle čl. 7 odst. 1 GDPR,
  • správce měl vůči subjektům údajů neúplnou informační povinnost a nemohl prokázat transparentnost informací, oznámení subjektu údajů v souladu s články 12 a 13 GDPR (informační povinnost obsahovala obecné, neurčité pojmy, chyběly všechny relevantní účely zpracování),
    porušení práv subjektů údajů na přístup k údajům podle čl. 15 odst. 1 GDPR (poskytnuté informace byly neúplné a nesrozumitelné),
  • nedodržení práv subjektů údajů v souvislosti s odvoláním jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 a čl. 17 odst. 1 nařízení GDPR (pokud subjekt údajů využil svého práva odvolat souhlas, správce údaje nevymazal),
  • správce nebyl schopen prokázat uzavření dohody společných správců podle článku 26 GDPR.

Zabýváme se pokutami GDPR a v případě potřeby zastupujeme klienty. Abyste se vyhnuli pokutám, nechte si od společnosti Axitera připravit dokumentaci a procesy GDPR.

info@axitera.cz
description